Regulamin konkursu bloga teachyourbaby- do wygrania książki i karty Usborne

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1. Organizatorem konkursu jest blog teachyourbaby (autorka: Agnieszka Basta)

2. Sponsorem konkursu jest blog creativecorner (autorka Aneta Łukasik)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która lubi stronę Wszechstronne Wspieranie Rozwoju Dziecka/ How to Teach Your Baby na Facebooku oraz spełnia pozostałe warunki umieszczone w poście konkursowym

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 7 dni od zakończenia konkursu.

3. Aby zapewnić obiektywność wyboru zwycięzców, dokona tego siostra autorki bloga z uwagi na to, że autorka bloga teachyourbaby ze zbyt wieloma mamami ma kontakt online i to mogłoby rzutować na obiektywność jej wyboru.

4. Zwycięzca nagrody ma obowiązek zgłosić się po nią w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników, w innym przypadku nastąpi ponowny wybór zwycięzców.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. Udział w konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.

§ 3. NAGRODA :

1. Nagrodami są 3 zestawy składające się z książki Usborne oraz zestawu kart. 

2. Ilość nagród konkursowych – 3.

3. Uczestnicy powinni odpowiedzieć na zadane w poście konkursowym pytania. Nagrodzone zostaną odpowiedzi, które zostaną uznane za najciekawsze.

4. Zwycięzcy po nagrodę zgłaszają się do autorki bloga creativecorner.

5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na gotówkę, bądź inną rzecz, dostępną u sponsora.

6. Zwycięzcy mogą zrzec się nagrody, lecz nie przysługuje im za to ekwiwalent pieniężny.

7. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców drogą elektroniczną.

§ 4. RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) chciałabym poinformować Was o tym jak przetwarzane są Wasze dane osobowe w związku z konkursem :

1. Administratorem danych osobowych jest autorka bloga teachyourbaby- Agnieszka Basta oraz sponsor- autorka bloga creativecorner Aneta Łukasik

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu :

– wyłonienia zwycięzców,

– nawiązania z nimi kontaktu

– możliwości przekazania nagrody.

3. Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia zebranych danych osobowych.

UCZESTNIK KONKURSU, BIORĄC W NIM UDZIAŁ :

a) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, ID profilu facebook’owego

b) akceptuje zasady oraz postanowienia regulaminu

c) zwalnia Portal Społecznościowy Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem 

d) wyraża zgodę na wykorzystanie treści komentarza w artykule na blogu teachyourbaby.pl. Konkurs trwa od momentu publikacji postu na Fanpage Facebookowym Wszechstronne Wspierania Rozwoju Dziecka/ How to Teach Your Babydo 5.07.2019