Latest Posts

Pół roku z metodą Domana: czytanie globalne, matematyka z małym dzieckiem (z wersją audio)

Treść poniższego artykułu w skrócie: O rozwoju mózgu niemowlaka. Co już za nami z matematyki...

Kolejny etap matematyki dla dzieci metodą Domana: ciągi liczb (z wersją audio)

Treść poniższego artykułu w skrócie: Wprowadzenie ciągów liczbowych na kartach z kropkami Moje rozterki związane...

Kolejny etap czytania globalnego metodą Domana: wyrażenia dwuwyrazowe (wersja audio)

Treść poniższego artykułu w skrócie: Wyrażenia dwuwyrazowe w metodzie Domana: wprowadzenie, przykłady, z jakich kart...

Dlaczego zaczęłam uczyć moje dziecko metodą Domana? (wersja audio)

Treść poniższego artykułu w skrócie: Mój cel „domanowania.” Co mnie skłoniło do wdrożenia metody Domana...

Pierwsze anglojęzyczne książki dla dziecka (z wersją audio)

Treść poniższego artykułu w skrócie: Coś dla tych z niewielką biblioteczką Czytelnicze początki z prawie...

Editor`s Pick

The Latest and Greatest News

Want to be Creative?
Sign Up to Our Newsletter!