Regulamin konkursu świąteczno-noworocznego – Storybooki rozszerzające kursy angielskiego dla dzieci Tom and Keri oraz Baby Beetles

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1. Organizatorem konkursu jest blog teachyourbaby (autorka: Agnieszka Basta)
2. Sponsorem konkursu jest partner Dwujęzyczne Dzieci oznaczony w poście konkursowym.
3. Autorka bloga, jako organizator konkursu, nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z umowy sponsora, aczkolwiek dołoży wszelkich starań, żeby wszelkie problemy rozwiązać razem z Wami.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA :
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która lubi stronę Wszechstronne Wspieranie Rozwoju Dziecka/ How to Teach Your Baby na Facebooku, profil sponsora Dwujęzyczne Dzieci nagrody oraz spełnia pozostałe warunki umieszczone w poście konkursowym.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 7 dni od zakończenia konkursu.
3. Autorów najciekawszych wypowiedzi wybierze autorka bloga wraz z koordynatorem Programu.
4. Zwycięzca nagrody ma obowiązek zgłosić się po nią w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników, w innym przypadku nastąpi ponowny wybór zwycięzców.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Udział w konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
§ 3. NAGRODA :
1. Przewidziano dwie nagrody konkursowe: kody dostępu do Storybooków Baby Beetles i/lub Tom and Keri ufundowane przez Dwujęzyczne Dzieci.
2. Nagrodzone zostaną dwie osoby, których odpowiedzi autorka bloga, a przede wszystkim koordynator Programu uznają za najciekawsze.
3. Zwycięzcy po nagrodę zgłaszają się do autorki bloga teachyourbaby.
4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na gotówkę, bądź inną rzecz, dostępną u sponsora.
5. Zwycięzcy mogą zrzec się nagrody, lecz nie przysługuje im za to ekwiwalent pieniężny.
6. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców drogą elektroniczną.
§ 4. RODO
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) chciałabym poinformować Was o tym jak przetwarzane są Wasze dane osobowe w związku z konkursem :
1. Administratorem danych osobowych jest autorka bloga teachyourbaby- Agnieszka Basta oraz sponsor konkursu Dwujęzyczne Dzieci.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu :
– wyłonienia zwycięzców,
– nawiązania z nimi kontaktu
– możliwości przekazania nagrody.
3. Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia zebranych danych osobowych.
UCZESTNIK KONKURSU, BIORĄC W NIM UDZIAŁ :
a) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, ID profilu facebook’owego
b) akceptuje zasady oraz postanowienia regulaminu
c) zwalnia Portal Społecznościowy Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem
d) wyraża zgodę na wykorzystanie treści komentarza w artykule na blogu teachyourbaby.pl.
Konkurs trwa od momentu publikacji postu na Fanpage Facebookowym Wszechstronne Wspierania Rozwoju Dziecka/ How to Teach Your Baby od 23 grudnia 2018 roku do 6 stycznia 2019 do godziny 0:00 czasu polskiego.